top of page

Het paradigma van de verbondenheid

Kathy-Planckaert-bij-StoryLand.jpg

Het paradigma van de Verbondenheid

Zelf een gelukkiger en vollediger mens worden

“Het Paradigma van de Verbondenheid” gaat over de diepere stroom van waarheid die ons allen verbindt. Vanuit haar eigen beleving beschrijft ze de verschillende stromingen, bewegingen en de achterliggende principes die zij herkent in onze maatschappij. Ze laat de lezer via een kennismaking van de oude principes uit de Hermetica en een vergelijking met andere wereld filosofieën kennis maken met onze menselijke natuur. We hebben een keuze te maken als collectieve mensheid. Kiezen we voor de technologische maakbare mens? Of kiezen we voor een terugkeer naar onze natuurlijke staat van verbinding? Het is aan ons.

Dit boek is geschreven om zoveel mogelijk mensen aan te spreken die vragen hebben en zoekende zijn naar betekenis in onze chaotische wereld anno 2023.

Het boek komt uit eind Oktober 2023 bij Uitgeverij Storyland

bottom of page