top of page

'Het paradigma van de verbondenheid'

Het paradigma van de verbondenheid gaat over het bewandelen van de innerlijke weg, het pad van het hart.

Via een filosofische analyse van onze hedendaagse maatschappij komen we tot de vaststelling dat we als collectieve mensheid voor een keuze staan. Kiezen we voor de technologisch maakbare mens, of voor een terugkeer naar onze natuurlijke staat van verbondenheid? Via een kennismaking met de oude principes uit de Hermetica en een vergelijking met andere wereldfilosofieën, onderzoeken we onze menselijke natuur. We ontdekken hoe we elk ons steentje kunnen bijdragen aan een geweldloos pad naar een nieuwe wereld door het ontwikkelen van onze hartintelligentie.

bottom of page